เชิญร่วมเดินทางสร้างบารมี อินเดีย-เนปาล
๑๓-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (๑๐ วัน ๑๐ คืน)
กำหนดการเดินทาง แบบฟอร์ม
ดูภาพและรายละเอียด...

ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว : ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ มิใช่คำที่เขาพูด


--------------------------------
แผนที่การเดินทาง
--------------------------------

ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ
International Buddhist Meditation Center
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก
National Broadcasting Buddhist Radio Station วัตถุประสงค์หลัก (หลวงปู่แอ๊ว) คลิ๊ก
ดูพระสมเด็จวัดระฆังของแท้ ดูได้ที่นี่ คลิ๊กได้เลย


หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
ประวัติหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโลเข้าชม WEBSITE หลวงปู่แอ๊ว

กิจกรรมส่งเสริมของสถานีฯ • รักษาด้วยสมาธิผ่อนคลายไปไหว้พระที่อินเดียกับหลวงปู่แอ๊ว ดูกิจกรรมผ่าน facebook ของสถานีได้ที่ คลิ๊ก


Like Bok / ฟังวิทยุหลวงปู่แอ๊ว

ดูภาพกิจกรรมผ่าน Face Book
ติดตามข่าว กสทช.

แบบฟอร์มต่าง
ของ กสทช.NBTC


https://www.facebook.com/Radiofm9990mhz/app_208195102528120
Radiofm99.90mhz | ฟังวิทยุหลวงปู่แอ๊ว
คลื่นสาระธรรมและธรรมมะปฏิบัติ

https://www.facebook.com/fm99.90
เอกสาร
อนุญาตุ
NBTC

ฟังวิทยุหลวงปู่แอ๊ว
http://listening.truelife.com/detail/2239393/all

http://new.tweettunnel.com/reverse2.php?textfield=asstudio
 

ฟังวิทยุหลวงปู่แอ๊ว
http://www.bom5.com/10066

http://topsy.com/twitter/asstudio
http://www.similarsites.com/site/asstudio.info
http://a-asstudio.blogspot.com/

 
     
     

สมาคมผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา (หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล)
Association of mass media Buddhist radio station

ข่าวประชาสัมพันธ์
• ร่วมงาน "ปฏิบัติธรรม ๔๘ ปี หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล" และกิจกรรมมหามงคล ...ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ •
ณ อาคาร "อโรคยา" สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาฯ (หลวงปู่แอ๊ว)
แผนที่การเดินทาง http://www.asstudio.info/Library/Fundraising/RadioMap.html


เชิญร่วมกิจกรรมวันก่อตั้งสถานีฯ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
ใครที่ไม่สบายเป็นโรคกระดูกทับเส้น หรือเส้นเอ็นไม่ปกติ เป็นต้น จะมีการดูแลผู้ป่วยโดยแผนอนาคต ตลอดถึงการฝึกการบำบัดรักษาโรคด้วยตนเอง
โดยพระมหาสีไพร อาภาธโร และคณะ ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก
สมาคมผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา (หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล)
แผนที่การเดินทาง http://www.asstudio.info/Library/Fundraising/RadioMap.html

ข่าวประชาสัมพันธ์
• ร่วมงาน "ปฏิบัติธรรม ๔๘ ปี หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล" และกิจกรรมมหามงคล ...ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ •
ณ อาคาร "อโรคยา" สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาฯ (หลวงปู่แอ๊ว)
แผนที่การเดินทาง http://www.asstudio.info/Library/Fundraising/RadioMap.html

• เชิญร่วมกิจกรรมประจำทุกๆ วันเสาร์ •
ใครที่ไม่สบายเป็นโรคกระดูกทับเส้น หรือเส้นเอ็นไม่ปกติ เป็นต้น จะมีการดูแลผู้ป่วยโดยแผนอนาคต ตลอดถึงการฝึกการบำบัดรักษาโรคด้วยตนเอง
ทุกๆ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก
สมาคมผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา (หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล)

แผนที่การเดินทาง http://www.asstudio.info/Library/Fundraising/RadioMap.html

เว็บบอร์ด/ติดตาม
ข่าวสารของสถานีฯ    เว็บบอร์ด/ติดตามข่าวสารของสถานีฯ  เว็บบอร์ด/ติดตามข่าวสารของสถานีฯ


เว็บบอร์ด/ติดตามข่าวสารของสถานีฯ

คลิ๊กที่นี่ www.asstudio.info 
ดูกิจกรรมผ่าน facebook ของสถานีได้ที่ คลิ๊ก.....บัญชี.....
"กองทุนบุญนิธิเผยแผ่ธรรมอย่างยั่งยืน"
• ธนาคารออมสิน   สาขาหน้าพระลาน
   บัญชีเลขที่ ๐-๕๐๕๗๐๔๔๗๘๙-๑ ประเภทบัญชี เผื่อเรียก

• ธนาคารกรุงเทพ   สาขาท่าเตียน
   บัญชีเลขที่ ๑๓๖-๐-๗๒๒๙๔-๔ ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์

 

ท่านกำลังรับฟังวิทยุฯ ออกอากาศ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยตรง จาก
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก
National Broadcasting Buddhist Radio Station
คลื่นสาระธรรมและธรรมะปฏิบัติ
FM 89.25 MHz
FM 99.75 MHz

ติดตามรับฟังทางเว็บร้านช่างอำนวยการช่าง ตลาดกำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

เข้าชม WEBSITE หลวงปู่แอ๊ว

ค้นหา Serial Number
ท่องเน็ตสะดวก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ

ติดตามข่าวสารหรือฝากความ/ชมภาพกิจกรรมของสถานีฯ
คลิ๊ก www.asstudio.info

สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190 มือถือ ๐๘๖-๕๑๕-๐๘๖๓

ดูกิจกรรมผ่าน facebook ของสถานีได้ที่ คลิ๊ก

https://plus.google.com/110282684094757810893/about/edit#110282684094757810893/about
Web site: www.asstudio.info
http://www.nuayelectronic.com
E-mail: aewbhu@windowslive.com

©Copyright 2008-2013. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.

สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก
National Broadcasting Buddhist Radio Station
๓๗ บ้านดงยาง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐

เดินทางสร้างบารมี : หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล : ไปต่างประเทศ
นำพุทธบริษัทไปอินเดีย-เนปาล (๒๒ ธค ๕๔ ถึง ๒ มค ๕๕)
• นำพุทธบริษัทไปศรีลังกา กำหนดการ แบบฟอร์ม ภาพคณะผู้เดินทาง (๒๑-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖)
• นำพุทธบริษัทไปหลวงพระบาง-เวียงจันทร์ (๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖) กำหนดการเดินทาง   แบบฟอร์ม

กิจกรรมเวทีสะท้อนธรรม
• โหลดเอกสารระเบียบการประกวด และบทเพลง เวทีสะท้อนธรรม ๒๕๕๕

----------------------------------------------------------------
บัญชี "กองทุนบุญนิธิเผยแผ่ธรรมอย่างยั่งยืน"
• ธนาคารออมสิน   สาขาหน้าพระลาน
   บัญชีเลขที่ ๐-๕๐๕๗๐๔๔๗๘๙-๑ ประเภทบัญชี เผื่อเรียก

• ธนาคารกรุงเทพ   สาขาท่าเตียน
   บัญชีเลขที่ ๑๓๖-๐-๗๒๒๙๔-๔ ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์

• ธนาคารไทยพานิช

----------------------------------------------------------------
กลุ่มงานสร้างสรรค์บนโลกบันเทิง (youtube)
เพลงรินธรรมในรอยทาง
เพลงการให้อภัย
เพลงบูชาคร
เพลงพระคุณที่สาม
เพลงทำนบใจ อรสุรางค์ อุด จัง ::: บนเวทีประกวด • ชิงชนะเลิศ
เพลงวัดไร่ขิง
เพลงรางวัลของแม่
เพลงดวงใจของคนคู่หนึ่ง
เพลงโลกธรรม
เพลงอุปมาไม้
เพลงสีกาสั่งนาค