ประมวลภาพพิธิวางศิลาฤกษ์ "อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ"

HOME

ประมวลภาพ
พิธิวางศิลาฤกษ์ "อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ"
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก
คลื่นสาระธรรมและธรรมะปฏิบัติ FM 99.90 Mhz
ในความอุปถัมภ์ หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก ประธานมูลนิธิส่งเสริมคุณธรรมและคุณภาพชีวิต
และ ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานบริษัทดอกบัวคู่ จำกัด ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิส่งเสริมคุณธรรมและคุณภาพชีวิต

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑)
ภายใต้การดูแล • มหาเถรสมาคม • ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย • สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่๓๗ บ้านดงยาง หมู่ ๗ ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐


[หน้าที่ ๑] คลิ๊กขยายดูภาพใหญ่และโหลดได้ทุกภาพ

           
ชมภาพหน้า ๑
ชมภาพหน้า ๓
ชมภาพหน้า ๕
ชมภาพหน้า ๗
   
ชมภาพหน้า ๒
ชมภาพหน้า ๔
ชมภาพหน้า ๖
     

HOME
หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล : สอนกรรมฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา

กระดานข่าว
สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
ที่ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com

©Copyright 2008-2011. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.