เอกสารรับรองความปลอดภัยทางอาการ

เอกสารรับรองจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง


เอกสารรับรองการตรวจเครื่อง FM 99.90 MHz


ความถี่ FM 99.90 MHz

เอกสารเปลี่ยนแปลงความถี่จาก FM 99.90 MHz เป็น FM 89.25 MHz
(ให้เป็นไปตามที่ กสทช.กำหนดและกำหนดให้ใช้ความถี่นี้ในพื้นที่

FM 89.25 MHz

ใบอนุญาต FM 99.90 MHz


FM 99.90 MHz
เอกสารรับรองการตรวจเครื่อง FM 99.75 MHz


ผลตรวจ_LABFM 99.75 MHz
ส่วนประกอบด้านในเครื่อง_LABFM 99.75 MHz

ใบอนุญาต FM 99.75 MHz


FM 99.75 MHz
เอกสารการอนุญาตต้นฉบับเดิม
เอกสารการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแนบท้าย

ลงนาม MOU_FM99.75 MHz


MOU_FM99.75 MHz

ผลการตรวจ
BY PASS FILTER FM 99.75 MHz

สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ คณะ ๑๗ ถ.มหาราช ท่าพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
มือถือ ๐๘๖-๕๑๕-๐๘๖๓