หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล

 


เป็นการเดินทางสร้างบารมี...
"ฉลองปริญญาเอก"
โดย...อาจารย์บุษกร เมธางกูร และลูกศิษย์ นำคณะ
เป็นการเดินทางที่ทำให้ประทับใจมากที่สุดในชีวิต เนื่องในสำเร็จการศึกษา...


วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ "ทัศนศึกษาประเทศเขมร"


วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เวลา ๐๔.๐๐ น. นครวัด ฮอลิเดย์ทัวร์ ได้นำคณะของพวกเราอันประกอบไปด้วย หนึ่งสมณะ คือหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล และฆราวาสสามสิบสี่ชีวิต ซึ่งมีอาจารย์บุษกรเป็นหัวหน้าทีม เดินทางสู่นครวัด-นครธม ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ด้วยพาหนะที่ทันสมัย มุ่งสู่ชายแดนฝั่งตะวันออกด้านอรัญประเทศ

ทันทีที่รถโค้ชปรับอากาศเคลื่อนตัวออกจากมูลนิธิ ไกด์ประจำคณะก็ขึ้นมาทำหน้าที่ตามปกติคือการแนะนำตัว ชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางและจุดหมายในแต่ละช่วงเวลา เมื่ออธิบายให้เข้าใจพอสังเขปแล้ว ไกด์ก็อนุญาตให้พวกเรานั่งหลับได้ เพราะขณะนั้นยังเป็นช่วงเวลาของรัตติกาลไม่เหมาะแก่การชื่นชมทิวทัศน์สองข้างทาง และที่สำคัญหลายคนในคณะของเรา (อาจารย์บุษกรและทีมงานด้านเว็บไซด์) ยังไม่ได้พักผ่อนกันเลยเพราะคร่ำเคร่งกับการเตรียมข้อมูลและแผนงานในระหว่างที่เดินทางไปประเทศกัมพูชาในครั้งนี้


เวลา ๐๖.๐๐ น. ขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังทะยานขึ้นสู่ขอบฟ้าแถบอรัญประเทศ หลวงปู่แอ๊วได้นำคณะของเราต้อนรับอรุณเบิกฟ้าด้วยกุศลธรรม คือการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ...หลังจากนั้นก็ให้โอวาทตามควรแก่สมัยว่า

...เราควรจะสร้างความสดชื่นให้แก่ชีวิตของตนในทุกๆเช้าด้วยการ Open Eyes และ Open Mind ทำลายความมืดมนด้วยการมองความสว่างไสว และการเคลื่อนไปของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการพิจารณาสิ่งต่างๆในแง่ดี ซึ่งเป็นการส่งเสริมจิตให้มีคุณภาพและมีพลังในแต่ละวัน ...
<<<สาระน่ารู้ต่อ...ทัศนศึกษาประเทศเขมร>>>

   
 
<<กลับไปหน้าหลัก>>
>>> ดูหน้าต่อไปครับ

 

 
สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@windowslive.com
©Copyright 2008-2013. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.