HOME

สามารถคลิ๊กขยายดูภาพใหญ่แต่ละภาพได้
พระแท้ยังมีอยู่จริง
ใครสนใจบูชาโปรดติดเจ้าของพระโดยตรง
หรือที่สถานีวิทยุฯ (หลวงปู่แอ๊ว)
พระร้อยเอก เอกชัย อภินนฺโท (รักษาแก้ว)
มือถือ ๐๘๖-๗๙๔-๘๘๐๙
เจ้าของพระ : นายลักษณะ อยู่พ่วง : ๐๘๓ ๗๖๙ ๗๗๘๔
ดูรายละเอียด คลิ๊ก
2 3 4พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม พระแท้พิมพ์โบราณ (พิมพ์โย้) ชนะการประกวดรางวัลที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕
เจ้าของพระ : นายลักษณะ อยู่พ่วง : ๐๘๓ ๗๖๙ ๗๗๘๔


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม พระแท้พิมพ์โบราณ (พิมพ์โย้) ชนะการประกวดรางวัลที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
เจ้าของพระ : นายลักษณะ อยู่พ่วง : ๐๘๓ ๗๖๙ ๗๗๘๔พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ พระแท้พิมพ์หลวงวิจารณ์ ชนะการประกวดรางวัลที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕
เจ้าของพระ : นายลักษณะ อยู่พ่วง : ๐๘๓ ๗๖๙ ๗๗๘๔พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (เกศจรดซุ้ม) พระแท้พิมพ์โบราณ (พิมพ์โย้) ชนะการประกวดรางวัลที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
เจ้าของพระ : นายลักษณะ อยู่พ่วง : ๐๘๓ ๗๖๙ ๗๗๘๔พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา (เนื้อทอง-ดอกบวบ) พระแท้วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร ชนะการประกวดรางวัลที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
เจ้าของพระ : นายลักษณะ อยู่พ่วง : ๐๘๓ ๗๖๙ ๗๗๘๔

 

สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190 มือถือ ๐๘๖-๕๑๕-๐๘๖๓
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com

©Copyright 2008-2014. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.