HOME    » บุคคลต่างๆ ที่เขียนกวีถวายแด่หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล   ธรรมกวี
» เกียรติคุณหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล

เป็นการเขียนบทกวีเนื่องในโอกาสที่สำคัญๆ หรือ มอบให้กับบุคคลที่เคารพรักและนับถือกัน


ครอบครัว “วังแพน”

สาธุโข อนุโมทนา มาไหว้พระ
ได้พบปะ บัณฑิตชน คนสรรเสริญ
ได้ทำบุญ หนุนศาสนา พาจำเริญ
ได้เพลิดเพลิน เดินทาง สร้างบารมี

ได้เขียนกลอน สอนใจ ฝากให้อ่าน
ท่านดวงจันทร์ นั้นยื่น เมื่อคืนนี้
ได้อ่านความ ธรรมรส บทกวี
ให้เป็นที่ ระลึกถึง ที่พึ่งคน

คือ…กำหนดจิต ตรงใจ ไกลกิเลส
กำหนดเหตุ พร้อมกาย หมายเห็นผล
กำหนดเข้า ภาวนา ค่าตามตน
กำหนดจน รู้ไตรลักษณ์ ประจักษ์ธรรม

เมื่ออ่านแล้ว แกล้วกล้า ภาษาลึก
ได้น้อมนึก ตรึกตรอง ครองไตรสาม
ได้พบกัน วันนี้ ทำดีงาม
เจริญตาม รอยบาท พระศาสดา

ขออวยพร ก่อนไป ในเช้านี้
ครอบครัวดี “วังแพน” แทนศาสนา
ได้ส่งเสริม เพิ่มบุญ คุณภาวนา
ปรารถนา สิ่งใด ให้ได้จริง…สาธุ !

หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
๔ ตุลาคม ๒๕๔๙

หมายเหตุ : แต่งมอบให้ในคราวที่นำไหว้พระ ๔ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย


วันเกิดท่านณพสิน

ให้วันเกิด ท่านอาจารย์ เป็นวันเด่น
ดุจดังเช่น เพ็ญตะวัน อันเฉิดฉาย
มีสุขภาพ แข็งแรง แกร่งอย่างชาย
มีเป้าหมาย สุดสำเร็จ สมเจตนา

ขอให้ท่าน โชคดี เป็นที่พึ่ง
ให้เป็นหนึ่ง ดวงใจ ในศาสนา
ให้ได้พบ อบอุ่น ในปุญญา
ให้วาสนา สูงส่ง จรรโลงธรรมฯ

พระครูธรรมธร ดร.แอ๊ว สุธมฺมปาโล
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล

คิดทำ อย่าคิดทิ้ง

คนเก่งมิใช่เก่งมาตั้งแต่กำเนิด แต่เก่งจากการทำงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจ "คิดทำ อย่าคิดทิ้ง" ให้เป็นสิ่งปลุกเร้าเสมอๆ แล้วคำว่า "ทำไม่ได้...ทำไม่เป็น...ไม่ถนัด" จะหมดไป

ขอบคุณ "ความยากลำบาก" ที่ฝึกสอนให้เป็นคนขยัน ตื่นตัว แคล่งคล่องว่องไว ใส่ใจไม่ทิ้ง ขอบคุณ "คำสบประมาทที่ซ่อนเร้นในถ้อยคำ" ที่ฝึกสอนให้เป็นคนไม่ลืมตัว กตัญญูรู้คุณสรรพสิ่งด้วยความจริงใจ... ขอบคุณ "อุปสรรค" ที่ผลักดันให้เป็นคนอย่างที่เป็น...และฝึกสอนให้เป็นคนมีกำลังใจ ต่อสู้ไม่อยู่นิ่งเฉย ทำประโยชน์ทุกที่ทุกวิถีทาง ขอบคุณ "คุณพ่อ-แม่ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ เพื่อนกัลยาณมิตร ผู้อุปถัมภ์-ผู้ให้กำลังใจ ผู้เคารพนับถือ" ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต... ด้วยความสำนึกระลึกถึงพระคุณ ทุกความรู้สึกจากใจที่ยกย่องเทิดทูน... ตลอดชีวิต

หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐

จากหนังสือ ความเป็นเหตุ

 

 

สังคมดีอยู่ที่คนมีศีลธรรม

มุ่งทำงาน หาญกล้า ภาษาซื่อ
งานนั้นคือ เผยแผ่ธรรม นำสุขสันต์
ทั้งน้อยใหญ่ ใหม่เก่า เข้าถึงฌาน
ผสมผสาน งานหน้าที่ มีพลัง

ไม่สนใจ ในคำ อำมหิต
ไม่สนจิต คิดตาม หยามภายหลัง
ไม่ทนง หลงตน หลงคนดัง
ไม่หลงฟัง คำสั่งสอน หนอนสังคม

มีแต่ธรรม นำหน้า ภาษาซื่อ
สิ่งนั้นหรือ คือทำ ตามเหมาะสม
ยกย่องใจ ใฝ่ดี เป็นที่ชม
มีอารมณ์ บ่มเพาะ เหมาะแก่งาน

สังคมดี มีปัญหา คนบ้าบิ่น
ไม่ยลยิน ศีลธรรม นำผสาน
มีแต่มอง ส่องหา อนุบาล
โลกร้าวฉาน บ้านพัง ตายทั้งเป็น

ขอให้งาน ฉันท์ทำ เป็นสัมพุทธ์
บริสุทธิ์ ฉุดคน พ้นยากเข็ญ
พ้นนรก หมกไหม้ ใจร่มเย็น
ให้มองเห็น ทางแก้ อย่าแพ้ภัยฯ

หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

 

 

 

HOME


สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com
©Copyright 2008-2011. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.