HOME
สื่อทั้งหลายเหล่านี้ มีเผยแพร่ที่ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ร้านมหาจุฬาบรรณาคาร ร้านเรืองปัญญา ร้านธรรมเจริญ

๐๔_เพลงยึดหลักธรรม

ดนตรีฝึกร้อง

คำร้อง : ประจักษ์ จินดา / โจอี้
ทำนอง : แอ๊ว ณ เมืองเหนือ
ดนตรี : (ครูน้อย) ภาวิต ศุภนคร
เรียบเรียงเสียงประสาน : อิสรภาพ สีชมพู
ศิลปิน : (น้องมุก) เด็กหญิงน้ำทิพย์ กำแพงแก้ว
ห้องบันทึกเสียง : AS STUDIO
Master Record : ตุลาคม ๒๕๕๐
เผยแพร่ : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

โหลดเพลงเพื่อใช้ในการประกวดเวทีสะท้อนธรรม

คนเราทุกคน ต้องการความสุขใจ
โปรดจำไว้ ทำใจให้สุขสบาย
ต้องฝึกจิต คิดค้นให้แยบคาย
ทั้งหญิงชาย เชื่อกรรมที่นำพา

ขอพร ท้าวจตุคามรามเทพ
หมดภัยไม่เจ็บ เป็นเหตุให้ศรัทธา
พระสมเด็จ พระกริ่ง พระนางพญา
ใครบูชา เสริมค่าปัญญาสดใส

มาศึกษา หลักธรรมเถิดชาวพุทธ
ความพิสุทธิ์ บริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่
ได้พบสุข สงบเย็นทั้งกายใจ
องค์ศาสดาสอนไว้ ให้รู้เท่าทัน

พระพุทธองค์ ชี้นำทางพ้นทุกข์
มีหลักการสูงสุด พิสูจน์ได้ทั่วกัน
ต้องปฏิบัติ ขัดเกลาจิตใจไม่หวั่น
พบสุขพลัน สร้างสรรค์นิรันดร
…ดนตรี Solo…

ยึดพระธรรม คำสอนกันเถิดหนา
เพิ่มศรัทธา ปัญญามีที่พ่อสอน
ไม่แสวงหา สิ่งอื่นใดให้ร้าวรอน
เชื่อคำสอน พระมุนีมีคุณจริง» กลับไปหน้าเดิม/Back to Main » Back 3 » Next 5
สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรมหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
กรุงเทพมหานคร

 

HOME
www.asstudio.info

Blog counters

สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com,
aewbhu@windowslive.com
©Copyright 2008-2011. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.