HOME
สื่อทั้งหลายเหล่านี้ มีเผยแพร่ที่ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ร้านมหาจุฬาบรรณาคาร ร้านเรืองปัญญา ร้านธรรมเจริญ

๐๔_เพลงงานบุญ

ดนตรีฝึกร้อง

คำร้อง/ทำนอง : แอ๊ว ณ เมืองเหนือ
ดนตรี : (ครูน้อย) ภาวิต ศุภนคร
เรียบเรียงเสียงประสาน : อิสรภาพ สีชมพู
ศิลปิน : (น้องขิม) เด็กหญิงกาญจนาวดี ศิลาขาว
ห้องบันทึกเสียง : AS STUDIO
Master Record : ตุลาคม ๒๕๕๐
เผยแพร่ : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

โหลดเพลงเพื่อใช้ในการประกวดเวทีสะท้อนธรรม
หลวงพ่อ ลูกขอกราบไหว้บูชา
หลวงพ่อเจ้าขา เมตตาให้ความเอ็นดู
งานบุญวันนี้ หนูมีบทเพลงเชิดชู
ยกย่องดั่งครู เชิดชูอยู่ในดวงใจ

หลวงพ่อเจ้าขา หนูมางานบุญวันนี้
เพราะหนูได้ดี มีธรรมนำทางสดใส
หนูเกิดมา ช่างโชคดี ที่หนูเป็นไทย
อยู่แห่งไหน ไม่ภูมิใจ เท่าไทยแผ่นดิน

อวยพร ขอวิงวอน สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ปกป้องชีวิต เตือนจิต ไม่คิดบ้าบิ่น
เกิดเป็นไทย ใฝ่ศีลธรรม นำชีวิน
ถวายแผ่นดิน รองบาท พระศาสดา

** หลวงพ่อเจ้าขา หนูมาทำบุญวันนี้
ขอให้ชีวี มีสุข พ้นทุกข์โศกา
อวยพรหลวงพ่อ ต่อธรรมของพระสัมมา
สัจจะวาจา บูชาจากใจของหนู…(**ซ้ำ)


๙ กันยายน ๒๕๕๐
๒๓.๑๕ น.

 » กลับไปหน้าเดิม/Back to Main » Back 3 » Next 5
สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรมหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
กรุงเทพมหานคร

 

HOME
www.asstudio.info

Blog counters

สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com,
aewbhu@windowslive.com
©Copyright 2008-2011. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.