HOME
สื่อทั้งหลายเหล่านี้ มีเผยแพร่ที่ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ร้านมหาจุฬาบรรณาคาร ร้านเรืองปัญญา ร้านธรรมเจริญ

๐๗_เพลงพอ

ดนตรีฝึกร้อง


คำร้อง : อาโนเน๊ะ
ทำนอง : แอ๊ว ณ เมืองเหนือ
เรียบเรียงเสียงประสาน : อิสรภาพ สีชมพู
ดนตรี : ติ๊ดหยอง สุรินทร์
ศิลปิน : (น้องเอิน) เด็กหญิงพรรณิภา มะนาวหวาน
ห้องบันทึกเสียง : AS STUDIO
Master Record : ตุลาคม ๒๕๕๐
เผยแพร่ : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

โหลดเพลงเพื่อใช้ในการประกวดเวทีสะท้อนธรรมเมืองไทยเรานี้ ก่อนเคยมี เขาลำเนาป่า
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าวสมบูรณ์ดี
ธรรมชาติสมดุล เกื้อกูลให้ทุนชีวี
ไม่ถูกย่ำยี มีแต่ความ ศิวิไลซ์

แต่มาบัดนี้ ป่าเขากำลังสูญหาย
ผู้คนใจร้าย ทำลายไม่เหลือเยื่อใย
ก็ใจของคน มีความโลภ ให้เป็นโทษภัย
จะมีใครบ้างไหม ใส่ใจให้โลกร่มเย็น

***โอ้เพื่อนเอ๋ย หยุดเถิดการเบียดเบียนกัน
เรามาสร้างสรรค์ คุ้มกันภัย ไม่ลำเค็ญ
เมื่อมนุษย์หยุดอยู่ รู้จัก คำว่า “พอ” เป็น
อยู่ให้มองเห็น เย็นให้พอ นั่นแหละ “พอเพียง”

ความสมดุล คือคุณตาม ธรรมชาติ
จิตฉลาด ทุกชีวีนั้นอยู่คู่เคียง
นี่เพียงบอกกล่าว เป็นเรื่องราว ถ้อยคำสำเนียง
ประกาศให้ดังเปรี้ยงเปรี้ยง อยากได้ยินเสียง เพียงคำว่า “พอ” … (***ซ้ำ)


» กลับไปหน้าเดิม/Back to Main » Back 6 » Next 8
สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรมหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
กรุงเทพมหานคร

 

HOME
www.asstudio.info

Blog counters

สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com

©Copyright 2008-2011. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.