HOME
สื่อทั้งหลายเหล่านี้ มีเผยแพร่ที่ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ร้านมหาจุฬาบรรณาคาร ร้านเรืองปัญญา ร้านธรรมเจริญ

๐๓_ดนตรีฝึกร้องแหล่ประวัติศูนย์ส่งเสริมฯ

โหลดดนตรีฝึกร้อง

คำร้อง : ประจักษ์ / ทองรัตน์ / โจอี้
ทำนอง : แอ๊ว ณ เมืองเหนือ
เรียบเรียงเสียงประสาน : อิสรภาพ สีชมพู
ดนตรี : (ครูน้อย) ภาวิต ศุภนคร
ศิลปิน : (น้องกุ๊ก) เด็กหญิงอรสุรางค์ อุดจัง
ห้องบันทึกเสียง : AS STUDIO
Master Record : ตุลาคม ๒๕๕๐
เผยแพร่ : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

โหลดดนตรีเพื่อใช้ในการประกวดเวทีสะท้อนธรรม

 

(เกริ่น)
จะขอเอ่ย เผยคำ นำขับขาน
เพ่งประสาน ดนตรี มีความหมาย
เรื่องของศูนย์ส่งเสริม... แห่งประเทศไทย
เชิญหญิงชาย ตั้งใจ ฟังให้ดี

(ร้อง)
ศูนย์แห่งนี้ มีขึ้น บนพื้นหล้า
ชาวพุทธมา ร่วมทาง สร้างศักดิ์ศรี
เป็นศูนย์รวม พุทธธรรม นำความดี
สามัคคี ร่วมชาติ ประกาศธรรม

ปีสองเจ็ด พฤษภา นานมาแล้ว
นำแนะแนว ร่วมสร้าง ทางเลิศล้ำ
ก่อตั้งศูนย์ ส่งเสริม เพิ่มศีลธรรม
มุ่งน้อมนำ แสงสว่าง ทางปัญญา

องค์สมเด็จพระเทพฯ ร่วมชูเชิด
เสด็จฯ มาเปิด อาคาร อันทรงค่า
ที่วัดบวรนิเวศ ในเดือนตุลา
วันที่สาม นำพา ให้สำคัญ (ร่วมบุญกัน)

ศูนย์ฯ แห่งนี้ ทำดี เพื่อพุทธศาสน์
ร่วมประกาศ ศาสนา พาสุขสันต์
ช่วยส่งเสริม กิจกรรม วันสำคัญ
ตั้งใจมั่น พากเพียร ไม่เปลี่ยนแปลง

เราชาวไทย ทุกท่าน มีงานหนัก
ร่วมพิทักษ์ พระศาสนา พาแจ่มแจ้ง
อย่าลุ่มหลง หลับใหล ใจเปลี่ยนแปลง
ร่วมสำแดง สรรสร้าง อย่างมั่นคง

เราชาวพุทธ ตื่นเถิด ประเสริฐศรี
มุ่งทำดี หนีชั่ว อย่ามัวหลง
รักษาชาติ ศาสน์กษัตริย์ รัฐมั่นคง
เทิดดำรง ศีลธรรม พาจำเริญ

เราชาวพุทธ ฉุกคิด สักนิดเถิด
แล้วจะเกิด ปัญญา น่าสรรเสริญ
มาร่วมกัน เสริมสร้าง ทางเจริญ
ร่วมทางเดินไปข้างหน้า รู้รัก…สา….มัคคี…..


» กลับไปหน้าเดิม/Back to Main » Back 2 » Next 4
สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรมหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
กรุงเทพมหานคร

 

HOME
www.asstudio.info

Blog counters

สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com

©Copyright 2008-2011. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.